Новини та програмна діяльність

Телефон: 0800 50 70 70

(у робочі дні з 8:00 до 17:00, обідня перерва 13:00 -14:00)

Інформація про центр

Довідники та статистичні показники області

Про КНП «Чернігівський обласний центр громадського здоров’я» Чернігівської обласної ради

Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівський обласний центр громадського здоров’я» Чернігівської обласної ради (далі Центр) – заклад охорони здоров’я, метою діяльності якого є забезпечення реалізації державної та регіональної політики у галузі громадського здоров’я, забезпечення збереження і зміцнення здоров’я населення області, моніторингу рівня забезпечення імунобіологічними препаратами (вакцинами), проведення інформаційно-просвітніх заходів з імунопрофілактики населення області та епідеміологічного нагляду за неінфекційними хворобами; здійснення інформаційно-аналітичного прогнозування розвитку галузі охорони здоров’я; реалізація регіональної політики в частині медичної статистики; проведення моніторингу технічного стану та фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров’я області.

Предмет діяльності Центру:
1. Діяльність у сфері охорони здоров’я, громадське здоров’я:
– участь у розробці національних, регіональних та місцевих програм, направлених на збереження та зміцнення здоров’я населення, формування здорового способу життя;
– збір та обробка інформації щодо груп ризиків та способів поведінки людини задля збереження та зміцнення власного здоров’я;
– організація, супровід, забезпечення співпраці та координації зусиль медичних та зацікавлених немедичних організацій, громадських формувань зі створення передумов для зміцнення здоров’я населення, співпраця з органами виконавчої влади та іншими зацікавленими сторонами;
– сприяння діяльності закладів охорони здоров’я на ринку медичних послуг на підставі медико-економічного аналізу та маркетингових досліджень ресурсного забезпечення галузі;
– моніторинг загроз та соціальних і економічних факторів, що впливають на здоров’я, оцінка ризиків виникнення надзвичайних подій у сфері громадського здоров’я;
– організаційно-методична, інформаційна співпраця із закладами охорони здоров’я, освіти, фізичної культури, засобами масової інформації з питань популяризації здорового способу життя;
– організація та проведення тренінгів, курсів, семінарів;
– формування регіонального пріоритету у галузі громадського здоров’я.
2. Діяльність у сфері забезпечення профілактики захворювань:
– розробка, реалізація та моніторинг виконання проектів комплексних заходів та програм з профілактики захворювань;
– організації виконання програм з імунізації;
– розроблення скринінгових програм для ранньої діагностики захворювань.
3. Діяльність у сфері зміцнення здоров’я населення:
– розробка і реалізація стратегій з формування свідомого і відповідального відношення населення до власного здоров’я;
– проведення акцій, спрямованих на формування здорового способу життя.
4. Діяльність у сфері епідеміологічного нагляду за інфекційними та неінфекційними хворобами:
– розробка та впровадження інформаційних систем епіднагляду з метою моніторингу частоти виникнення і поширеності хвороб, мережі медичних закладів, їх кадрового забезпечення, ліжкового фонду, комп’ютерного забезпечення, матеріально-технічного стану;
– розробка систем медико-санітарної інформації для оцінювання захворюваності і показників стану здоров’я населення;
– проведення експертної оцінки показників здоров’я місцевих громад, виявлення проблем і нерівностей за показниками здоров’я конкретних груп населення;
– проведення аналізу показників захворюваності на інфекційні та неінфекційні хвороби;
– обґрунтування ефективних заходів щодо профілактики захворюваності на інфекційні та неінфекційні хвороби, травматизм в області;
– організація і проведення семінарів, конференцій з медичними працівниками області з питань епідеміологічного нагляду за інфекційними та неінфекційними хворобами;
– моніторинг та аналіз причин виникнення інфекційних та неінфекційних хвороб, отруєнь, травматизму;
– створення карт поширення захворювань, проведення аналізу доступності медичної допомоги на регіональному рівні, планування та організація проведення спеціальних досліджень;
– інформування органів місцевого самоврядування та населення про випадки інфекційних хвороб, отруєнь;
– впровадження та координації програм планової імунізації населення області, дотримання умов транспортування, зберігання та застосування вакцин.
5. Діяльність у сфері моніторингу в системі громадського здоров’я:
– здійснення моніторингу і оцінки (МІО) захворювань на туберкульоз;
– здійснення моніторингу і оцінки (МІО) захворювань на ВІЛ;
– створення та забезпечення функціонування інформаційних систем з метою моніторингу забезпечення функцій громадського здоров’я;
– підготовка аналітичних довідників показників стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення комунальних закладів охорони здоров’я Чернігівської області .
6. Реагування на небезпечні чинники та надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я.
7. Діяльність у галузі медичної статистики.
8. Діяльність у сфері інформації, комунікації.
9. Діяльність, спрямована на формування єдиного інформаційного поля системи охорони здоров’я області.
10. Діяльність, спрямована на забезпечення нагляду за технічним станом та фінансово-господарською діяльністю закладів охорони здоров’я області

Тут Ви зможете обрати рекомендовані Нами сайти

Цікаві посилання

Ми рекомендуємо Вам ці сайти для ознайомлення та інформаційності

Ми підпорядковані

          

Центри допомоги

ЧОПД         Бєст Викуп          СНІД-ЦЕНТР