Відділ пропаганди здорового способу життя

ЕЙСИМОНТ  ІРИНА ІВАНІВНА

завідувач відділу

місцезнаходження, м.Чернігів, вул. Любецька, 7-А

тел. (0462) 67-70-95

Основні напрямки діяльності відділу пропаганди здорового способу життя

 Участь у розробці нових стратегій та профілактичних програм, впровадження нової системи громадського здоров’я.

Інформаційний супровід діяльності галузі охорони здоров’я.

Організаційно-методичне забезпечення інформаційно–комунікаційної діяльності медичних працівників.

Організація пропаганди медичних і гігієнічних знань.

Формування культури здоров’я населення.

Організаційно-методична робота

Аналіз показників, що характеризують стан здоров’я та його самооцінку, стиль, якість і спосіб життя різних верств населення, поширення факторів ризику виникнення захворювань.

Аналіз тематичної спрямованості, інтенсивності та своєчасності використання медичними працівниками області різних форм і методів інформаційно-комунікаційної діяльності.

Організація проведення закладами охорони здоров’я цілеспрямованої, системної та планомірної інформаційно-освітньої роботи, її моніторинг.

Організація та контроль за достовірністю статистичного обліку та звітності ЛПЗ усіх трьох рівнів надання медичної допомоги з питань пропаганди медичних та гігієнічних знань, профілактики захворювань та підготовка узагальненої звітності по області.

Підготовка спеціалістів медичного і немедичного профілів, їх індивідуальне консультування щодо особливостей та методики використання форм, методів поширення медичних і гігієнічних знань.

Підготовка методичних та інформаційно-аналітичних матеріалів, пропозицій до директивних документів, спрямованих на поліпшення інформаційно-освітньої роботи.

Інформаційно-освітня діяльність

Проведення соціологічних досліджень рівня обізнаності населення щодо факторів ризику виникнення захворювань для подальшого використання результатів у розробці та реалізації ефективної інформаційної стратегії.

Поширення через засоби масової інформації (радіо, пресу, телебачення, Інтернет-ресурси) матеріалів, присвячених актуальним питанням охорони здоров’я.

Організація проведення цільових акцій, пропагандистських акордів до Всесвітніх та Всеукраїнських тематичних днів, пов’язаних з охороною здоров’я.

Створення популярних друкованих освітніх матеріалів для населення.

Організація діяльності Прес-служби Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації

Підготовка та оприлюднення через ЗМІ повідомлень про події в діяльності медичної галузі.

Організація та здійснення заходів із забезпечення інформаційної політики галузі охорони здоров’я.

Планування проведення брифінгів, прес — конференцій, «круглих столів», виступів за участю головних фахівців та медичних працівників закладів охорони здоров’я області.

Участь у заходах, організованих в закладах охорони здоров’я області з метою їх висвітлення у ЗМІ.

Впровадження сучасних комунікаційних технологій у діяльність медичних закладів області.

Моніторинг висвітлення питань діяльності галузі охорони здоров’я у засобах масової інформації.

Розвиток ділових та творчих зв’язків з інформаційними службами регіону.