Відділ медичної статистики

ШТІНОВ ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ

завідувач відділу

місцезнаходження, м.Чернігів, пр. Миру, 44

тел. (0462) 77-76-89, 77-76-47

Відділ медичної статистики проводить реалізацію державної політики з питань медичної статистики у Чернігівській області та здійснює інформаційно-аналітичний супровід діяльності Управління охорони здоров’я.

 Для цього забезпечує дотримання єдиної системи збору, обробки, зберігання та передачі медико-статистичної інформації в закладах охорони здоров’я незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності, централізований збір звітної та адміністративної інформації від закладів охорони здоров’я області, обробку та аналіз показників стану здоров’я населення, мережі та кадрів охорони здоров’я та діяльності медичних закладів,  здійснює формування єдиного медичного інформаційного простору на адміністративних територіях.

З метою інформаційно-аналітичного забезпечення управління охороною здоров’я проводиться інформаційний супровід реалізації національних та регіональних програм в охороні здоров’я. З питань формування єдиного інформаційного простору в регіоні забезпечує функціонування банку даних щодо стану здоров’я населення, ресурсного забезпечення та діяльності закладів охорони здоров’я, підготовку та видання збірок, довідників та аналітичних оглядів стану здоров’я, ресурсів охорони здоров’я та їх використання та діяльності медичних закладів.

Постійно проводиться забезпечення бланками обліково-звітної документації закладів охорони здоров’я незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності, надання методичної допомоги з питань організації статистичного обліку і формування звітності медичним закладам області, контроль за дотриманням суб’єктами медичної діяльності технологічних стандартів медико-статистичного обліку, достовірністю статистичної інформації.