Відділ фінансового забезпечення

ВЕРБОВА ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

головний бухгалтер

місцезнаходження, м.Чернігів, вул. Любецька, 7-А

тел. (0462) 67-73-70

Відділ фінансового забезпечення в своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним та Податковим кодексами України, законами України, Указами Президента України, постановам Верховної ради, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови прийнятими у межах їх компетенції.

Фінансовий відділ очолює головний бухгалтер, який безпосередньо підпорядковується керівникові Закладу

Фінансовий відділ здійснює облік фінансово-господарської діяльності підприємства:

 • складає розпис доходів і видатків міського бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису, забезпечує протягом бюджетного періоду його відповідність встановленим бюджетним призначенням;
 • перевіряє до затвердження паспорта бюджетних програм;
 • здійснює у процесі виконання бюджету Центру прогнозування доходів та проводить аналіз доходів;
 • разом з органами: державної податкової служби, державної казначейської служби, іншими структурними підрозділами міської ради забезпечує надходження доходів до міського бюджету та вживає заходів для ефективного витрачання бюджетних коштів;
 • інформує Управління охорони здоров’я та ГУДКСУ в Чернігівській області про стан виконання бюджету та подає на обробку звіти за кожний звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік);
 • веде облік руху товарно-матеріальних цінностей;
 • аналізує облік руху основних засобів МШП;
 • контролює облік готівкових і безготівкових засобів;
 • здійснює облік заробітної плати;
 • забезпечує вчасне та якісне виконання доручень та завдань наданих керівництвом;
 • забезпечує інші функції, пов’язані з виконанням покладених на відділ завдань.